Šířka skleníku 3 m, délka 4,2 m

Rozhodneme-li se umístit skleník ve svažitém terénu, měli bychom promyslet důsledky takového rozhodnutí, např. vyřešit vhodnou přístupovou cestu, aby z něj bylo možné vyvážet kolečkem hlínu. Problémem by mohla být také voda, stékající z kopce.